» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Výskum a inovácie » Aktuality » 23.02.2015 - Zverejnenie indikatívneho harmonogramu výziev OP Výskum a inovácie na rok 2015

23.02.2015 - Zverejnenie indikatívneho harmonogramu výziev OP Výskum a inovácie na rok 2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) si Vás dovoľuje informovať, že dňa 16. februára bol schválený indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP VaI, verzia 1.0., na obdobie marec 2015 až február 2016. Daný harmonogram výziev môžete nájsť TU.