» Aktuality » Na stredných školách sa začínajú talentové prijímacie skúšky

Na stredných školách sa začínajú talentové prijímacie skúšky

24.03.2011

     Od zajtra 25. marca až do 15. apríla 2011 budú stredné školy v rámci prijímacieho konania overovať špeciálne schopnosti, zručnosti alebo nadanie uchádzačov. Týka sa to škôl a odborov s umeleckým, športovým či bilingválnym zameraním.
     Uchádzači si mohli podať dve prihlášky na tento typ štúdia, pričom im stále, v prípade neúspechu, ostáva možnosť prihlásiť sa do 10. apríla 2011 aj na ostatné stredné školy so skúškami v riadnom termíne. 
     Podľa prieskumu záujmu na základných školách si chcelo podať prihlášky na niektorý z týchto študijných či učebných odborov celkovo 9 741 žiakov, pričom stredné školy plánujú obsadiť 9 112  miest.
     Konkrétny termín skúšok si určí každá škola. Podrobné informácie o ponuke stredných škôl nájdete na stránke Školského výpočtového strediska v Liptovskom Mikuláši.           

Zoznam študijných a učebných odborov, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (číslo a názov odboru):
-  5370 6 masér,
-  7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,
-  82 - umenie a umeleckoremeselná tvorba,
-  85 - umenie a umeleckoremeselná tvorba,
-  7902 5 77 gymnázium - šport,
-  7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium,
-  triedy stredných škôl s bilingválnym vyučovaním,
-  triedy športových škôl,
-  športové triedy v stredných školách.

Bratislava 24. marec 2011