» Ministerstvo » Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania » Aktuálne

Aktuálne

     Aktuálne informácie o termínoch zasadnutí Výboru, výzvach na nových členov a ďalšie informácie v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania z Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, prípadne jej výborov a iných inštitúcií.