» Regionálne školstvo » Predprimárne vzdelávanie v materských školách » Aktuality

Aktuality


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na realizáciu celoslovenskej súťaže výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku spojenej s prehliadkou výtvarných prác detí a ukončenej slávnostným odovzdaním cien oceneným v jednotlivých kategóriách
 
DÚHOVÝ KOLOTOČ.

 
Súťaž organizuje Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica.Súbor typu pdf  Dúhový kolotoč výzva 2018 

Slovenský výbor svetovej organizácie pre predškolskú výchovu usporiada v dňoch 15. a 16. novembra 2018 odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou pri príležitosti Dňa materských škôl a 25. výročia vzniku SV OMEP s názvom Materská škola je pre všetky deti. Konferencia sa bude konať pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, župana Bratislavského samosprávneho kraja a starostu Mestskej časti Bratislava – Ružinov.


 Súbor typu pdf  Pozvánka