» Regionálne školstvo » Predprimárne vzdelávanie v materských školách » Aktuality

Aktuality


Slovenský výbor svetovej organizácie pre predškolskú výchovu usporiada v dňoch 15. a 16. novembra 2018 odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou pri príležitosti Dňa materských škôl a 25. výročia vzniku SV OMEP s názvom Materská škola je pre všetky deti. Konferencia sa bude konať pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, župana Bratislavského samosprávneho kraja a starostu Mestskej časti Bratislava – Ružinov.


 Súbor typu pdf  Pozvánka