» Regionálne školstvo » Predprimárne vzdelávanie v materských školách » Aktuality

AktualityPrehliadka tvorivosti detí a pedagógov „BÁBKULIENKA“, ktorej cieľom je zviditeľniť tvorivé aktivity pedagógov a detí v oblasti tvorivej dramatiky v rámci celého Slovenska sa uskutoční 26. apríla 2019 v Bánovciach nad Bebravou.