Súhrnné informácie pre školy a školské zariadenia k povinnostiam podľa zákona o e-Governmente


Súhrnné informácie pre školy a školské zariadenia k povinnostiam podľa zákona o e-Governmente
Typ súboru:pdf
Velkosť:464991