Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Legislatíva

Legislatíva

     Texty všeobecne záväzných právnych predpisov uverejnených na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nie sú právne záväzné a majú len informatívny charakter. Právne záväzné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov sú uverejnené v Zbierke zákonov.