» Legislatíva

Legislatíva

     Texty všeobecne záväzných právnych predpisov uverejnených na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nie sú právne záväzné a majú len informatívny charakter. Právne záväzné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov sú uverejnené v Zbierke zákonov.