» Aktuality » MATURITA 2018

MATURITA 2018

16.03.2018
MATURITA 2018
     Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a kľúče správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou pre externú časť (riadny termín maturitnej skúšky v školskom roku 2017/2018).

16. 3. 2018 - Témy PFIČ MS - maďarský jazyk a literatúra

16. 3. 2018 - Témy PFIČ MS - ukrajinský jazyk a literatúra

16. 3. 2018 - Kľúč správnych odpovedí k ÚKO EČ MS - maďarský jazyk a literatúra


14. 3. 2018 - Zadania PFIČ MS z cudzích jazykov
   
Anglický jazyk, úroveň B1

Anglický jazyk, úroveň B2

Francúzsky jazyk, úroveň B1

Francúzsky jazyk, úroveň B2

Nemecký jazyk, úroveň B1

Nemecký jazyk, úroveň B2

Ruský jazyk, úroveň B1

Ruský jazyk, úroveň B2

Španielsky jazyk, úroveň B1

Španielsky jazyk, úroveň B2


Taliansky jazyk, úroveň B2
 
14. 3. 2018 - Zadanie PFIČ MS z cudzích jazykov ako 2. vyučovacích jazykov

Anglický jazyk, úroveň C1

Nemecký jazyk, úroveň C1

Ruský jazyk, úroveň C1


14. 3. 2018 - Kľúče správnych odpovedí k ÚKO EČ MS - cudzie jazyky (ktorých hodnotenie sa realizuje v školách)

Anglický jazyk, úroveň B1 - kľúč
   
Anglický jazyk, úroveň B2 - kľúč
  
Francúzsky jazyk, úroveň B1 - kľúč

Francúzsky jazyk, úroveň B2 - kľúč
    
Nemecký jazyk, úroveň B1 - kľúč
   
Nemecký jazyk, úroveň B2 - kľúč
 
Ruský jazyk, úroveň B1 - kľúč
    
Ruský jazyk, úroveň B2 - kľúč

Španielsky jazyk, úroveň B2 - klúč


14. 3. 2018 - Kľúče správnych odpovedí k ÚKO EČ MS - cudzie jazyky ako 2. vyučovacie jazyky (ktorých hodnotenie sa realizuje v školách)

Anglický jazyk, úroveň C1

Nemecký jazyk, úroveň C1


13. marec 2018 - Témy PFIČ MS - Slovenský jazyk a literatúra

13. marec 2018 - Témy PFIČ MS - Slovenský jazyk a slovenská literatúra

13. marec 2018 - Kľúč správnych odpovedí k ÚKO EČ MS - slovenský jazyk a literatúra

13. marec 2018 - Kľúč správnych odpovedí k ÚKO EČ MS - slovenský jazyk a slovenská literatúra