» Regionálne školstvo » Financovanie » Príspevok na školu v prírode (ŠvP) » Aktuálne informácie » Konečný upravený rozpočet na rok 2017

Konečný upravený rozpočet na rok 2017

Na webovom sídle ministerstva zverejňujeme konečný upravený rozpočet príspevkov na školy v prírode na rok 2017. Úprava rozpočtu bola z dôvodu:

- zvýšenia počtu žiakov základných škôl, ktorí sa chceli zúčastniť školy v prírode a neboli uvedení v EDUZBERE 2016 a žiadosť bola v súlade s metodickým pokynom vydaným pre rok 2017; 

- vrátenia finančných prostriedkov na základe menšieho počtu žiakov, ktorí sa zúčastnili školy v prírode oproti počtu žiakov uvedených v EDUZBERE 2016, alebo z dôvodu nižších výdavkov na ŠvP ako 100 € resp. 150 € /žiaka.