» Regionálne školstvo » Financovanie » Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením » Aktuálne informácie » December 2017

December 2017

Na webovom sídle ministerstva školstva sú zverejnené počty asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením pre jednotlivé školy pridelené od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018.