Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Vysoké školstvo » Financovanie » Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2018 » Návrh predložený na vyjadrenie reprezentáciám

Návrh predložený na vyjadrenie reprezentáciám

Ministerstvo predložilo návrh rozpisu dotácií orgánom reprezentácie (Rada vysokých škôl, Študentská rada vysokých škôl a Slovenská rektorská konferencia) na vyjadrenie do 15.12.2017. Následne vypracuje konečené znenie metodiky a rozpisu na rok 2018.