Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Ľudské zdroje » Aktuality » Usmernenie platobnej jednotky k odvodom výnosov

Usmernenie platobnej jednotky k odvodom výnosov

Dovoľujeme si Vás oboznámiť s usmernením vydaným platobnou jednotkou MŠVVaŠ SR.

Predmetný dokument nájdete TU.