» Aktuality » Analýza kariérového systému učiteľov na Slovensku

Analýza kariérového systému učiteľov na Slovensku

29.06.2017
Analýza kariérového systému učiteľov na Slovensku
     Inštitút vzdelávacej politiky zverejnil diskusnú štúdiu o možnostiach úpravy kariérového systému učiteľov na Slovensku. Cieľom tejto štúdie je opísať súčasný kariérový systém na Slovensku, identifikovať jeho silné a slabé stránky a formulovať návrhy na jeho zmenu. Pri opise súčasného kariérového systému na Slovensku a jeho silných a slabých stránok vychádzali autori predovšetkým z platnej legislatívy, z dostupných štatistických údajov, ako aj z konzultácií s relevantnými odborníkmi. Autorom štúdie je Michal Rehúš.
     Štúdia je dostupná tu: http://www.minedu.sk/data/att/11848.pdf