» Aktuálne témy » Usmernenie pre školy pri organizácii učelových cvičení

Usmernenie pre školy pri organizácii učelových cvičení

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyšpecifikovalo, s akými organizáciami môžu školy spolupracovať pri organizovaní účelových cvičení. Cieľom usmernenia je predísť situáciám, keď účelové cvičenia na školách realizovali organizácie, ktoré neboli odborne spôsobilé ich uskutočňovať v súlade so štátnym vzdelávacím programom. 

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy a školské zariadenia upravujúce postup pri realizácii účelových cvičení