» Regionálne školstvo » Financovanie » Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením » Aktuálne informácie » December 2016

December 2016

Na webovom sídle ministerstva sú zverejnené finančné príspevky na osobné náklady asistentov učiteľa pre jednotlivé školy na obdobie 1. – 8./2017. Výška príspevku na osobné náklady asistenta učiteľa na 1 mesiac je 753,00 €.