Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Informačné semináre k výzve NedisKVALIFIKUJ SA!

Informačné semináre k výzve NedisKVALIFIKUJ SA!

28.11.2016
Informačné semináre k výzve NedisKVALIFIKUJ SA!
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje sériu informačných seminárov k vyhlásenej výzve na podporu celoživotného vzdelávania v rámci operačného programu Ľudské zdroje (OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01) s názvom NedisKVALIFIKUJ SA!
     Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1 je určený na 18. január 2017. Znenie výzvy a ďalšie podrobnosti o presnom mieste konania, programe a možnosti prihlasovania sa na jednotlivé semináre nájdete na tejto stránke.
 
Semináre sa uskutočnia v týchto termínoch:
- 5. 12. 2016          Bratislava
- 6. 12. 2016          Zvolen
- 7. 12. 2016          Žilina
- 8. 12. 2016          Košice