» Ministerstvo » Povinne zverejňované materiály » Verejné obstarávanie » Verejné obstarávanie za rok 2016 » Výzva na predkladanie ponúk "Zabezpečenie konferencie OP VaI 7.12.2016"

Výzva na predkladanie ponúk "Zabezpečenie konferencie OP VaI 7.12.2016"