» Regionálne školstvo » Výchova a vzdelávanie v stredných školách » Systém duálneho vzdelávania » Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

Podrobné informácie o systéme duálneho vzdelávania

http://www.rsov.sk/system_dualneho_vzdelavania
 

Informácie o ponuke vytvorených učebných miest pre systém duálneho vzdelávania na školský rok 2016/2017

http://potrebyovp.sk/dv_zamestnavatelia
 

Nástroj pre identifikáciu potenciálu orientácie žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu na stredných odborných školách

http://www.profsme.sk/
 

Potreba odborov vzdelávania identifikovaných na základe požiadaviek zamestnávateľov o overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania pre školský rok 2016/2017

 
P. č. Študijné a učebné odbory pre SDV  2016/2017
Kód Názov
1. 2262 K hutník operátor
2. 2411 K mechanik nastavovač
3. 2412 K mechanik číslicovo riadených strojov
4. 2413 K mechanik strojov a zariadení
5. 2423 H nástrojár
6. 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
7. 2430 H operátor strojárskej výroby
8. 2433 H obrábač kovov
9. 2435 H 02 klampiar – stavebná výroba
10. 2464 H strojný mechanik
11. 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia
12. 2466 H 10 mechanik opravár – koľajové vozidlá
13. 2487 H 01 autoopravár – mechanik
14. 2487 H 02 autoopravár – elektrikár
15. 2487 H 03 autoopravár – karosár
16. 2487 H 04 autoopravár – lakovník
17. 2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby
18. 2495 K autotronik
19. 2679 K mechanik mechatronik
20. 2682 K mechanik počítačových sietí
21. 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
22. 2695 Q počítačové systémy
23. 2697 K mechanik elektrotechnik
24. 2738 H 01 operátor sklárskej výroby – výroba dutého a lisovaného skla
25. 2738 H 02 operátor sklárskej výroby – obsluha sklárskych automatov
26. 2738 H 03 operátor sklárskej výroby – úprava a zošľachťovanie skla
27. 2738 H 04 operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky
28. 2738 H 06 operátor sklárskej výroby – brúsenie skla
29. 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby
30. 2860 K chemik operátor
31. 2954 H mäsiar
32. 2962 H pekár
33. 2978 H cukrár pekár
34. 2980 H pracovník v potravinárstve – výroba trvanlivých potravín
35. 2987 H 01 biochemik – mliekarská výroba
36. 3152 H 02 krajčír – dámske odevy
37. 3137 K operátor odevnej výroby
38. 3247 K technik obuvníckej výroby
39. 3274 H obuvník
40. 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
41. 3355 H stolár
42. 3370 H čalúnnik
43. 3447 K grafik digitálnych médií
44. 3457 K operátor tlače
45. 3658 H mechanik stavebnoinštalačných zariadení
46. 3661 H murár
47. 3663 H tesár
48. 3668 H montér suchých stavieb
49. 3678 H inštalatér
50. 3684 H strechár
51. 3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
52. 3759 K komerčný pracovník v doprave
53. 3762 H železničiar
54. 3763 H manipulant poštovej prevádzky a prepravy
55. 4524 H agromechanizátor, opravár
56. 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka
57. 4561 H 01 poľnohospodár – mechanizácia
58. 4561 H 02 poľnohospodár – farmárstvo
59. 6405 K pracovník marketingu
60. 6442 K obchodný pracovník
61. 6444 H čašník, servírka
62. 6445 H kuchár
63. 6445 K kuchár
64. 6456 H kaderník
65. 6460 H predavač
66. 6489 H hostinský, hostinská