» Aktuality » Podpora a rozvoj talentu – prierezová priorita slovenského predsedníctva v oblasti vzdelávania, mládeže, vedy a športu

Podpora a rozvoj talentu – prierezová priorita slovenského predsedníctva v oblasti vzdelávania, mládeže, vedy a športu

01.06.2016
Podpora a rozvoj talentu – prierezová priorita slovenského predsedníctva v oblasti vzdelávania, mládeže, vedy a športu
     Nadchádzajúce slovenské predsedníctvo bude v oblasti mládeže, vzdelávania a športu klásť hlavný dôraz na podporu a rozvoj talentu, ako aj športovú diplomaciu.
     „Talent je nepochybne hybnou silou pre vývoj, inovácie a ekonomický rast. Treba ho preto podporiť, rozvíjať a venovať pre to príslušné finančné prostriedky, uviedol na tlačovom brífingu minister školstva Peter Plavčan, ktorý viedol slovenskú delegáciu na dvojdňovom zasadnutí Rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport.
brusel2     Podpora a rozvoj talentov sa zvlášť u mladých ľudí odrazia vo zvýšenej konkurencieschopnosti, v posilnenej sociálnej inklúzii v spoločnosti, ako aj v osobnom rozvoji každého jednotlivca. Obe uvedené priority, podpora talentu a športová diplomacia, sa stretli so záujmom ostatných delegácií.
     Slovenské predsedníctvo bude iniciovať prijatie Záverov Rady s názvom „Nové prístupy v práci s mládežou v záujme rozvoja potenciálu mladých ľudí a ich začlenenia do spoločnosti.“ Cieľom tohto dokumentu bude vyzdvihnúť potrebu nových, moderných spôsobov práce s mládežou vrátane on-line prostredia s cieľom reagovať na nové trendy v živote mládeže.
     Dôležitou diskutovanou témou na Rade bola aj modernizácia vysokoškolského vzdelávania. Ministri rezortov školstva EÚ sa zhodli, že vysokoškolské vzdelávanie nie je len prípravou na povolanie, ale aj prostriedkom na kultiváciu osobnosti. Zároveň sa zdôraznila potreba prepájania vysokých škôl s podnikateľskou sférou. Minister Plavčan v tejto súvislosti na tlačovom brífingu uviedol, že Slovensko ako jeden z najpriemyselnejších štátov EÚ má záujem na tom, aby absolventi vysokých škôl boli pripravení pre trh práce, osobitne pre priemysel. Dodal, že už niekoľko konkrétnych opatrení bolo u nás vykonaných: „napríklad máme motivačné štipendiá pre tých, ktorí brusel3chcú študovať prírodné alebo technické odbory. Okrem toho sa chystajú aj ďalšie opatrenia, ktoré budú pripravovať týchto odborníkov“.
     Minister Plavčan absolvoval na okraj Rady aj niekoľko dôležitých stretnutí, v rámci predsedníckeho Tria rokoval o prioritách s holandským a maltským kolegom. V utorok sa stretol s Carlosom Moedasom, komisárom pre vedu, výskum a inovácietémy slovenského predsedníctva v oblasti výskumu. Podľa slov ministra Plavčana sa Slovensko ako prvá krajina zamerala na podporu mladých výskumníkov. V stredu minister rokoval s podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom o témach strategického energetického plánu a nadchádzajúcej stratégie o vesmíre.