» Aktuality » IUVENTA obhájila medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF

IUVENTA obhájila medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF

20.11.2015
IUVENTA  obhájila medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF
     IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže aj tento rok obhájila titul Efektívny používateľ a to ako prvá inštitúcia verejnej správy. Témou kvality sa však zaoberá od roku 2011. Počas tohto obdobia uskutočnila dve samohodnotenia, zapojila sa do Národnej ceny za kvalitu a získala medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF.
     „Ocenenie Efektívny používateľ modelu CAF získala naša organizácia už po druhýkrát a je to určite aj preto, že sme kvalite v našej organizácii venovali veľký priestor. Urobili sme pomerne veľa opatrení na to, aby sa kvalita našej práce odrážala prirodzene vo všetkých procesoch a činnostiach, či už mali vzdelávací, výskumný, metodický alebo servisný charakter. Veríme, že kvalitu našej práce budú môcť posúdiť aj zainteresované strany, partneri, s ktorými realizujeme mnohé z našich súčasných a dúfame, že aj budúcich projektov,“ hovorí generálny riaditeľ Rastislav Pavlík.
     V súvislosti s napĺňaním základného poslania zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže výskumné úlohy, vzdelávacie aktivity a pracuje s informáciami určenými profesionálnym, ale aj dobrovoľným pracovníkom s mládežou a samotným mladým ľuďom. Pripravuje  vzdelávacie a školiace aktivity pre profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s mládežou na miestnej, regionálnej  a národnej úrovni.
     „Pre implementáciu modelu kvality sme sa rozhodli dobrovoľne a k takémuto rozhodnutiu musí každá organizácia dospieť v rámci svojho vývoja samostatne,“ dodáva metodička pre kvalitu Jozefína Jambrichová.