» Aktuality » 150 škôl dostane športové potreby

150 škôl dostane športové potreby

17.12.2014
150 škôl dostane športové potreby
     Metodicko-pedagogické centrum vyhlasuje verejné obstarávanie na „Športové potreby“ pre národný projekt PRINED. Dodávka je súčasťou didaktického balíčka, ktorý ako nástroj inkluzívnej edukácie bude po materiálnej a technickej stránke podporovať implementáciu inkluzívneho modelu edukácie.
    Verejné obstarávanie na Športové potreby je podlimitná zákazka s predpokladanou hodnotou 180 000 € bez dane s pridanou hodnotou, s termínom predpokladaného zverejnenia vo Vestníku verejného obstarávania dňa 18. decembra 2014.    
     Predmetom obstarávania sú florbalové bránky, žinenky, badmintonové súpravy, futbalové lopty, medicimbal, volejbalové lopty, hádzanárske lopty, basketbalové lopty, švihadlá, detské bicykle, kolobežky a pod.  Tieto potreby využijú pri športových aktivitách deti zo  100 základných škôl a 50 materských škôl na celom Slovensku (s výnimkou Bratislavského kraja) zapojených do Projektu inkluzívnej edukácie - PRINED.
     Didaktické balíčky, ktorých súčasťou sú aj športové potreby, uľahčia integráciu detí pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít do edukačného procesu a zároveň budú pre nich motiváciou na túto integráciu. Balíčky napomôžu a uľahčia ich inklúziu prostredníctvom aktivít, ktoré budú absolvovať s pomocou uvedeného vybavenia spolu s deťmi z majority.
      Školy s inkluzívnou orientáciou by mali uspokojiť potreby všetkých detí bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, sociálne, emocionálne, jazykové alebo iné schopnosti.
     Projekt PRINED ich podporuje v doplnkových vzdelávacích, mimoškolských, športových, kultúrnych aktivitách a doplnkových službách. Jeho cieľom je zaujímavou a informatívnou formou udržať deti čo najdlhšie v škole a umožniť im popoludňajšiu prípravu na nasledujúci deň, nevyhnutnú pre zlepšenie ich prospechu. Vedie ich k tiež k zaujímavým aktivitám, ktorým sa môžu venovať aj z dlhodobého časového hľadiska. Viac informácií o projekte inkluzívnej edukácie nájdete na webovej stránke: www.prined.sk.