Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Regionálne školstvo » Výchova a vzdelávanie v základných umeleckých školách » 15. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaži Petra Toperczera, Košice, 2017

15. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaži Petra Toperczera, Košice, 2017