» Regionálne školstvo » Výchova a vzdelávanie v základných umeleckých školách » 15. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaži Petra Toperczera, Košice, 2017

15. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaži Petra Toperczera, Košice, 2017