» Regionálne školstvo » Predprimárne vzdelávanie v materských školách » Aktuálne

Aktuálne

Dúhový kolotoč

Metodicko-pedagogické centrum, v spolupráci s ďalšími partnermi organizuje 11. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Dúhový kolotoč.
 
Súbor typu pdf Dúhový kolotoč


Prehliadka tvorivosti detí a pedagógov „BÁBKULIENKA

Dňa 28. apríla 2017 sa uskutoční prehliadka tvorivosti detí a pedagógov „BÁBKULIENKA“, ktorá je zaradená medzi súťaže podporované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Jej cieľom je zviditeľniť tvorivé aktivity učiteľov a detí v oblasti tvorivej dramatiky v rámci celého Slovenska.

Súbor typu pdf Štatút prehliadky tvorivosti detí „BÁBKULIENKA“
Súbor typu pdf Organizačný poriadok súťažnej prehliadky detskej tvorivosti "BÁBKULIENKA"
Súbor typu pdf Prihláška - „B Á B K U L I E N K A 2017“