» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Vzdelávanie (ESF) » Výzvy na predkladanie národných projektov » 14.01.2013 Písomné vyzvanie – národný projekt "Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce"
Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

14.01.2013 Písomné vyzvanie – národný projekt "Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce"

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejňuje písomné vyzvanie pre národný projekt "Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce".


Kód písomného vyzvania: OPV/K/NP/2013-1


Oprávnený žiadateľ: Národný ústav celoživotného vzdelávania


Dátum uzávierky písomného vyzvania: 15. marec 2013 
                                                             

 

V dôsledku pozastavenia písomného vyzvania je dátum uzávierky predĺžený do 01. apríla 2013.
 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ