Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Regionálne školstvo » Špeciálne a inkluzívne vzdelávanie » Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020

Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020


Dokument bol schválený uznesením vlády SR č. 25 z 15. januára 2014 k Návrhu Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020.
Rezort školstva v rámci neho plní opatrenia, v ktorých je MŠVVaŠ SR uvedené ako zodpovedný gestor alebo spolupracujúci subjekt.