» Regionálne školstvo » Špeciálne a inkluzívne vzdelávanie » Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020

Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020


Dokument bol schválený uznesením vlády SR č. 25 z 15. januára 2014 k Návrhu Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020.
Rezort školstva v rámci neho plní opatrenia, v ktorých je MŠVVaŠ SR uvedené ako zodpovedný gestor alebo spolupracujúci subjekt.