Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Medzinárodná spolupráca » Medzinárodné projekty » Národné centrá – Zavádzanie prvkov duálneho odborného vzdelávania a prípravy v SR » Partneri projektu » Štátny inštitút odborného vzdelávania

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Kontakt:

Ing. Ladislav Šatka
e-mail: ladislav.satka@siov.sk
http://www.siov.sk/