» Medzinárodná spolupráca » Medzinárodné projekty » Národné centrá – Zavádzanie prvkov duálneho odborného vzdelávania a prípravy v SR » Kontakty

Kontakty

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 
Ľubica Pitlová
e-mail: lubica.pitlova@minedu.sk
Tel.: + 421 2 59 374 741
 
Monika Rybová
e-mail: monika.rybova@minedu.sk
Tel.: + 421 2 59 374 328