» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Výskum a inovácie » Aktuality » 13.01.2016 - Nové webové sídlo operačného programu Výskum a inovácie

13.01.2016 - Nové webové sídlo operačného programu Výskum a inovácie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) si Vás v spolupráci so sprostredkovateľskými orgánmi Ministerstvom hospodárstva SR a Výskumnou agentúrou dovoľujú informovať o spustení nového webového sídla www.opvai.sk.

V priebehu programového obdobia 2014 – 2020 budú na uvedenej oficiálnej stránke OP VaI zverejňované informácie o vyhlásených výzvach, ako aj aktuality z oblasti vedy, výskumu a inovácií. Zároveň sa stane sprievodcom na ceste za úspešne implementovanými projektmi.