Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Fond na podporu vzdelávania schválil pôžičky pre študentov

Fond na podporu vzdelávania schválil pôžičky pre študentov

01.12.2014
Fond na podporu vzdelávania schválil pôžičky pre študentov
      Presne 2 008 žiadostí vysokoškolákov o pôžičku v celkovej výške 4,6 milióna eur schválila Rada Fondu na podporu vzdelávania minulý týždeň na svojom rokovaní. Úspešným žiadateľom bude najneskôr do 18. decembra 2014 zaslaná na podpis zmluva o pôžičke. Menné zoznamy schválených aj neschválených žiadostí sú dostupné na webovom sídle fondu www.fnpv.sk.
      V tomto akademickom roku dostal fond spolu 2 729 žiadostí a žiadaná suma dosiahla výšku takmer 6,3 milióna eur. Neschválených bolo 721 žiadostí, pričom časť z nich bola vyradená z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek zo zákona, ako napríklad doručenie po termíne, duplicitné predloženie alebo z dôvodu nesplnenia iných predpísaných podmienok.
      V porovnaní s akademickým rokom 2013/2014 fond na pôžičky pre študentov vyčlenil 4,6 mil. eur (minulý akademický rok 5 mil. eur) a maximálna suma pôžičky sa znížila z 3 000 eur (u študentov III. stupňa 6 000 eur) na 2 500 eur (u študentov III. stupňa 5 000 eur). Celková suma doručených žiadosti v porovnaní s minulým akademickým rokom síce klesla (6,3 mil. eur oproti 9,5 mil. eur) no počet schválených žiadostí sa mierne zvýšil (z 1 953 v minulom akademickom roku na aktuálnych 2 008).