» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Výskum a inovácie » Kontakt

Kontakt

Otázky súvisiace s OP Výskum a inovácie môžete adresovať na:

opvai@minedu.sk

Máte záujem o zasielanie noviniek a aktuálnych informácií o operačnom programe Výskum a inovácie? Prihláste sa na odber tu.