» Ministerstvo » Inštitút vzdelávacej politiky » Kontakt

Kontakt

     Inštitút vzdelávacej politiky sídli v hlavnej budove Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Stromovej 1 v Bratislave.

Poštová adresa:
Inštitút vzdelávacej politiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava
 
Riaditeľ IVP:
Matej Šiškovič
+421-2-5937 4360
matej.siskovic@minedu.sk 
 
Špecifické kontakty:
hr.ivp@minedu.sk – záujem o prácu
 
IVP na Facebooku