10. september 2018, MŠVVaŠ SR - vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave - VK 6/2018 - PRO


10. september 2018, MŠVVaŠ SR - vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave - VK 6/2018 - PRO
Typ súboru:pdf
Velkosť:379830