» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Výskum a inovácie » Aktuality » 07.01.2015 - Konferencia k predstaveniu OP Výskum a inovácie

07.01.2015 - Konferencia k predstaveniu OP Výskum a inovácie

KONFERENCIA K PREDSTAVENIU OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE A K PODPORE VÝSKUMU, VÝVOJA A INOVÁCIÍ Z VYBRANÝCH PROGRAMOV EÚ 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo hospodárstva SR si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu k predstaveniu operačného programu Výskum a inovácie a k podpore výskumu, vývoja a inovácií z vybraných programov EÚ, ktorá sa uskutoční 21. januára 2015 v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ul. Lamačská cesta 8/A, Bratislava. Záujemcov prosíme vyplniť prihlášku do 15. januára 2015.
Program konferencie si môžete stiahnúť tu.

DŇOM 13.01.2015 BOL DOSIAHNUTÝ MAXIMÁLNY POČET ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE A UŽ NIE JE MOŽNÉ SA PRIHLÁSIŤ.
ZA POCHOPENIE ĎAKUJEME.