» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Výskum a inovácie » Aktuality » 04.12.2015 - Vyhlásenie výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP pre OP VaI

04.12.2015 - Vyhlásenie výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP pre OP VaI

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) si Vás dovoľuje informovať, že dňa 4. decembra 2015 bola vyhlásená Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP pre OP VaI, ktorá je otvorená, t. j. prihlášky do Databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP možno podávať priebežne. Úplné znenie výzvy spolu s prihláškou možno nájsť TU