» Aktuality » „Učiace sa Slovensko“ bude predmetom ďalšej verejnej diskusie

„Učiace sa Slovensko“ bude predmetom ďalšej verejnej diskusie

20.04.2017
„Učiace sa Slovensko“ bude predmetom ďalšej verejnej diskusie
    Konzultačný proces k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ pokračuje ďalším stretnutím autorov dokumentu s odbornou a širokou verejnosťou. Konať sa bude v pondelok 24. apríla 2017 v priestoroch Auly Ekonomickej univerzity v Bratislave (Dolnozemská cesta 1). Na verejnom prerokovaní sa okrem autorov dokumentu zúčastní aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan.
     Verejné fórum sa začne o 15.00 hod. diskusiou k regionálnemu školstvu, následne ju o 17.15 hod. vystrieda téma vysokého školstva. Ide tak v poradí už o druhý verejný okrúhly stôl, na ktorom je možné verejne pripomienkovať materiál „Učiace sa Slovensko“ a ďalší zo série viacerých odborných stretnutí, ktoré prebiehajú na samostatných stretnutiach. Prvé verejné prerokovanie sa uskutočnilo dňa 8. apríla 2017 v Divadle Aréna. Rezort školstva chce takýmto spôsobom ponúknuť odborníkom a širokej verejnosti čo najširší priestor, ako ovplyvniť finálnu podobu tohto zásadného dokumentu.  
     Na podujatie sú pozvaní zástupcovia regionálneho a vysokého školstva, predstavitelia profesijných a záujmových združení, zástupcovia miestnej štátnej správy a samosprávy či riaditelia priamo riadených organizácií rezortu školstva, rovnako ako všetci občania, ktorí majú záujem zapojiť sa do konzultačného procesu tohto dôležitého dokumentu.
      Zapojiť sa do diskusie, vyjadriť svoj názor a predostrieť podnetné návrhy tak bude opäť môcť ktokoľvek. Vstup je voľný, a to až do naplnenia kapacitných možností priestoru.

     Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“predstavilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 15. marca 2017. Zverejnením na svojej webovej stránke zároveň ponúklo odbornej i širokej verejnosti možnosť vyjadriť sa k jeho jednotlivým návrhom. Za týmto účelom zverejnilo ministerstvo aj sériu krátkych videí, ktoré majú za cieľ vysvetliť jednotlivé zámery dokumentu. Na základe zaslaných pripomienok a podnetov sa predložený autorský návrh materiálu bude v najbližšom období dopracovávať. Pripomienkovanie bude ukončené koncom apríla.