» Aktuality » „Učiace sa Slovensko“ bolo predmetom ďalšej verejnej diskusie

„Učiace sa Slovensko“ bolo predmetom ďalšej verejnej diskusie

25.04.2017
„Učiace sa Slovensko“ bolo predmetom ďalšej verejnej diskusie
    Konzultačný proces k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ pokračoval ďalším stretnutím autorov dokumentu s odbornou a širokou verejnosťou. Druhé verejné prerokovanie sa konalo v pondelok 24. apríla 2017 v priestoroch Auly Ekonomickej univerzity v Bratislave (Dolnozemská cesta 1).
      Verejného prerokovania sa okrem autorov dokumentu zúčastnil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan a štátni tajomníci ministerstva školstva Oľga Nachtmannová a Peter Krajňák.
     Verejné fórum sa začalo o 15.00 hod. diskusiou k regionálnemu školstvu, následne ju vystriedala téma vysokého školstva. Išlo tak v poradí už o druhý verejný okrúhly stôl, na ktorom bolo možné verejne pripomienkovať materiál „Učiace sa Slovensko“ a ďalší zo série viacerých odborných stretnutí, ktoré ešte stále prebiehajú na samostatných stretnutiach. Prvé verejné prerokovanie sa uskutočnilo dňa 8. apríla 2017 v Divadle Aréna. Rezort školstva chcel aj takýmto spôsobom ponúknuť odborníkom a širokej verejnosti čo najširší priestor, ako ovplyvniť finálnu podobu tohto zásadného dokumentu.  
     Včerajšieho podujatia sa zúčastnilo viac ako sto ľudí, nielen z radov občanov, ale aj zástupcov regionálneho a vysokého školstva, predstaviteľov profesijných a záujmových združení, zástupcov štátnej správy, miestnej štátnej správy a samosprávy či riaditeľov priamo riadených organizácií rezortu školstva.
      Zapojiť sa do diskusie, vyjadriť svoj názor a predostrieť podnetné návrhy môže ktokoľvek ešte stále aj prostredníctvom webovej stránky ministerstva školstva na http://www.minedu.sk/uciace-sa-slovensko/.

     Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ predstavilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 15. marca 2017. Zverejnením na svojej webovej stránke zároveň ponúklo odbornej i širokej verejnosti možnosť vyjadriť sa k jeho jednotlivým návrhom. Za týmto účelom prinieslo ministerstvo aj sériu krátkych videí, ktoré majú za cieľ vysvetliť jednotlivé zámery dokumentu. Na základe zaslaných pripomienok a podnetov sa predložený autorský návrh materiálu bude v najbližšom období dopracovávať. Pripomienkovanie bude ukončené koncom apríla.