» Aktuality » „Solidarita bez hraníc“

„Solidarita bez hraníc“

18.02.2015
„Solidarita bez hraníc“
    To je téma novej výzvy pre školy, ktoré sa chcú zapojiť do medzinárodného projektu Akadémia stredoeurópskych škôl. Už od roku 2007 predkladajú učitelia a žiaci cezhraničné školské projekty a rozvíjajú tak spoluprácu so 14 krajinami strednej a juhovýchodnej Európy. Záujemcovia sa môžu prihlásiť aj tento rok, do 15. apríla.
     Témou roku 2015 je solidarita: „Embracing solidarity: We care, dare and share!“.  Do súťaže sa môžu prihlásiť učitelia a žiaci vo veku od 12 – 17 rokov zo všetkých typov škôl. Školské partnerstvá vznikajú medzi školami z dvoch alebo troch krajín strednej a juhovýchodnej Európy: Albánsko, Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Kosovo, Macedónia, Moldava, Čierna Hora, Rumunsko, Srbsko, Slovenská republika a Slovinsko. Partnerskú školu z uvedených krajín môžu školy nájsť aj on-line na webovom sídle aces:  www.aces.or.at/partnerfinder.
     Vďaka partnerskému školskému projektu si školy aj učitelia už takmer 10 rokov vymieňajú skúsenosti na medzinárodnej úrovni, inšpirujú sa dobrými príkladmi z praxe a spoznávajú inovatívne metódy vo vyučovaní. Nad iniciatívou drží záštitu komisia pre UNESCO.
    Vzdelávací program aces vznikol v roku 2006 z iniciatívy Nadácie ERSTE a rakúskej mimovládnej organizácie Interkulturelles Zentrum. Doteraz sa do súťaže úspešne zapojilo 42 slovenských škôl.
     Podrobné informácie týkajúce sa výzvy (v anglickom jazyku) školy nájdete na webovom sídle aces: www.aces.or.at