» Aktuality » „Digitálne a hravo“ aj s praktickými návodmi

„Digitálne a hravo“ aj s praktickými návodmi

29.05.2015
„Digitálne a hravo“ aj s praktickými návodmi
     Rozvoj predčitateľskej gramotnosti detí predškolského veku a zapojenie nových technológií bolo témou včerajšieho seminára „Digitálne a hravo“. 
     Šesťdesiat účastníkov odborného seminára získalo nielen nové teoretické poznatky, ale vyskúšali si aj zapojenie informačno-komunikačných technológií do vyučovania v praxi. Vďaka novým poznatkom a prostriedkom bude proces vzdelávania v materských školách inovatívnejší a efektívnejší. 
     Podujatie zorganizovalo Metodicko-pedagogické centrum detašované pracovisko Nitra 28. mája 2015.