» Aktuality » „Bratislavská agenda“ - nový impulz pre európsky priemysel

„Bratislavská agenda“ - nový impulz pre európsky priemysel

26.10.2016
„Bratislavská agenda“ - nový impulz pre európsky priemysel
     „Ak máme vytvoriť pracovné miesta vyžadujúce vysokú zručnosť, zabezpečiť technický pokrok alebo mať prospech z digitálnej revolúcie, Európska únia zostane globálne konkurencieschopná len s efektívnou reindustrializáciou,“ zdôraznil vo svojom videopríhovore na medzinárodnej konferencii Reindustrializácia Európskej únie (REinEU2016) v bratislavskej Inchebe Jerzy Buzek, člen Európskeho parlamentu.
     REinEU 2016 je prestížne podujatie v oblasti nanotechnológií, biotechnológie, pokročilých materiálov a výrobných technológií. Jeho cieľom je zdôrazniť a prediskutovať úlohu vedy, výskumu a inovácií nielen v udržateľnom rozvoji európskej ekonomiky, ale predovšetkým v procese  reindustrializácie Európy. Trojdňové podujatie sa zameriava na vplyv výskumu a inovácií na podporu a rast výroby v „tradičnejších“ výrobných odvetviach. 
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan vo svojom príhovore spomenul problémy nových členských štátov EÚ, a to najmä odchod talentovaných výskumníkov do iných krajín. Takýto únik mozgov zabraňuje šíreniu excelentnosti výskumu a inovácií v Európskej únii: „Slovenské predsedníctvo sa v tejto súvislosti chce sústrediť na podporu zvýšenia účasti nových členských štátov  EÚ v rámcovom programe Horizont 2020 a REinEU1sme presvedčení, že v tejto snahe budú pokračovať aj ďalšie predsednícke krajiny - Malta a Estónsko,“ uviedol minister.
     Štátny tajomník rezortu hospodárstva Rastislav Chovanec sa prihlásil k zodpovednosti vlády za nastavenie rámcov priemyselnej transformácie: „Vláda zohráva kľúčovú úlohu pri rozvoji spolupráce a podpore včasného prijatia a zavedenia inovatívnych produktov a služieb.  Sme zodpovední za správne nastavenie podmienok umožňujúcich digitálnu transformáciu priemyslu," povedal. Ako ďalej dodal, slovenská vláda na dnešnom zasadaní schválila koncepciu inteligentného priemyslu pre Slovensko.
     “Európska komisia navrhla navýšiť rozpočet programu Horizont 2020 o 400 miliónov eur ako impulz pre rast a tvorbu pracovných príležitostí,” bola skvelá správa na úvod vystúpenia Roberta-Jana Smitsa generálneho riaditeľa direktoriátu Európskej komisie pre Výskum a inovácie. „Big data“ a „internet vecí“, robotika či najnovšie počítačové systémy ponúkajú priemyslu obrovské príležitosti. „Aby sme tieto možnosti mohli naplno využiť, musia privátny a verejný sektor začať  konštruktívny, na budúcnosť orientovaný dialóg o investíciách, zručnostiach, reguláciách a inováciách,” zdôraznil v príhovore Robert-Jan Smits, generálny riaditeľ direktoriátu Európskej komisie pre Výskum a inovácie. Vyzdvihol pritom jedinečnú príležitosť, ktorú predstavuje “Bratislavská agenda”. Ide o strategický dokument spoločnej iniciatívy holandského a slovenského predsedníctva v Rade EÚ týkajúci sa výskumu a inovácií. Na záver konferencie, ktorá potrvá do 28. októbra, bude „Bratislavská agenda“ REinEU2slávnostne odovzdaná predstaviteľom Malty ako podklad pre tvorbu politík  ďalšieho predsedníctva v Rade EÚ.
     Súčasťou REinEU 2016 sú rôzne kooperačné podujatia. Na vyše 600 stretnutiach sa zíde viac než 200 zástupcov malých a stredných podnikov, inovátorov a výskumníkov z 27 krajín.  Pripravené sú rôzne workshopy a exkurzie. Účastníci konferencie sa môžu napríklad pozrieť do bratislavského závodu Volkswagen Slovakia, ktorý ako  jediný na svete vyrába vozidlá piatich značiek. Pripravená je taktiež exkurzia do spoločnosti Elesko, ktorá má jeden z najmodernejších vínnych parkov v strednej Európe a víno sa v nej vyrába aj vďaka biotechnológiám.
     Konferencia predstavuje jedinečnú možnosť prezentovať slovenský pohľad na výzvy Horizontu 2020 v kontexte jedného z nových členských štátov EÚ a predostrieť riešenia šité na mieru týmto krajinám.